Privacy statement

Wij, Stichting Nieuwsfoto, verwerken persoonsgegevens van de (website)bezoekers van de website stichtingnieuwsfoto.nl. Wij doen dit om onze bezoekers zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.


Wie zijn wij?
De Stichting Nieuwsfoto is gevestigd aan de Zeestraat 82, (2518 AD) in Den Haag. We staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het handelsnummer 90240243.

Jouw gegevens worden zorgvuldig behandeld en voldoende beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere geldende regelgeving.


Welke gegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, geboortejaar, ip-adres;


Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?
Wij kunnen je persoonsgegevens op verschillende manieren verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer je inlogt op onze website, je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of stemt voor een van de publieksprijzen.


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Nieuwsbrieven en mailings: indien je je daarvoor hebt aangemeld. Als je geen nieuwsbrieven en mailings meer wil ontvangen dan kan je je daarvoor in iedere mail uitschrijven.
 • Onderzoeks- en marketingdoeleinden: wij verwerken persoonsgegevens om onze diensten te verbeteren en onder de aandacht te brengen.
 • Om te voldoen aan de wet.
 • Werving en marketing: wij verwerken persoonsgegevens om nieuwe klanten te werven en bestaande klanten uit te nodigen om ons opnieuw te bezoeken, zowel fysiek als online.


Op welke grond gebruiken we persoonsgegevens?
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons voor de hiervoor genoemde doeleinden gelden de volgende rechtsgronden:

 • voor de nieuwsbrief en het stemmen op publieksprijzen is de grond toestemming.
 • nodig voor het gerechtvaardigd belang dat wij hebben bij het verbeteren van onze dienstverlening en de website.


Hoe lang bewaren we je gegevens?
Wij bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.


Worden je gegevens gedeeld met andere partijen?
Voor het uitvoeren van onze diensten schakelen we derden in voor de uitvoering van werkzaamheden. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht die wij hen gegeven hebben. We sluiten hiervoor altijd een verwerkersovereenkomst af met de partijen, waarin we onder andere vastleggen dat de gegevens niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt dan die opdracht.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de Belastingdienst.


Jouw rechten
Jij hebt een aantal rechten. Dit zijn ze:

 • Recht op informatie en inzage: je kan ons vragen welke gegevens we van jou hebben en gebruiken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom.
 • Recht op rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Recht op vergetelheid: je kan ons verzoeken om de gegevens die wij van jou hebben en gebruiken te verwijderen. In de meeste gevallen zullen we aan dit verzoek voldoen, het kan zijn dat we de gegevens voor andere doeleinden (bijvoorbeeld administratie) nog moeten verwerken.
 • Recht op beperking: heb je het idee dat wij jouw gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je ons ook vragen te stoppen met het gebruik van je gegevens totdat we een en ander goed hebben uitgezocht.
 • Recht op bezwaar (verzet): je kunt bezwaar maken tegen het gebruik of bewaren van je gegevens. Wij kijken dan of we dat kunnen stoppen of je gegevens kunnen wissen. Gaat het om gebruik voor marketing? Dan zullen we de verwerking zo spoedig mogelijk staken.
 • Recht op overdraagbaarheid: Je kan ons verzoeken de gegevens die wij namens jou verwerken te laten overdragen.

Daarnaast kun je ook:

 • Altijd je toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief.
 • Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): Denk je dat wij niet handelen volgens de regels? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de AP.


Beveiliging van je gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen gebruik in strijd met de regels. Wij blijven ons voortdurend op de hoogte stellen van de actuele stand van zaken rondom technische beveiliging van persoonsgegevens en zullen er alles aan doen om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren raken of op onrechtmatige wijze worden gebruikt. Wij doen ons uiterste best om ons te verweren tegen de activiteiten van ‘hackers’. Wij kunnen dit echter door de voortschrijdende technieken niet garanderen.


Gebruik van cookies
Zie hier [link] meer over het gebruik van cookies.


Vragen?
Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ons of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan jou geeft, neem dan contact op met info@stichtingnieuwsfoto.nl