Voorwaarden nieuwsfoto van het jaar

 1. deelnemers
  De wedstrijd voor de Nieuwsfoto van het jaar 2023 staat open voor professionele fotografen en voor amateurfotografen die werken in of vanuit Nederland en een nieuwsfoto hebben gemaakt die in het jaar 2023 is genomen en in de Nederlandse nieuwsmedia is verschenen. Het moet gaan om binnenlands nieuws of om internationale activiteiten van Nederlanders. Onder nieuwsmedia verstaan we digitale platformen, websites, kranten en andere media die berichten over de actualiteit onder de verantwoordelijkheid van een onafhankelijke journalistieke redactie.
 2. inzendingen
  De foto’s kunnen ingezonden worden in de periode van 1 december 2023 09:00 uur tot en met 1 januari 2024 12.00 uur. Een fotograaf stuurt de foto’s in op het formaat van 30cm x 45cm, op een resolutie van 300dpi en in jpeg10 formaat. Foto’s moeten worden ingestuurd met Wetransfer naar inzenden@stichtingnieuwsfoto.nl Vermeld in het wetransferveld de naam, het telefoonnummer en het emailadres van de fotograaf. Bij deelname aan zowel de Nieuwsfoto van het jaar als de Sportfoto van het jaar, graag voor elke wedstrijd een aparte map maken. Voor elke categorie mogen er maximaal 5 enkele foto’s ingestuurd worden.

  In de bestandsinformatie van iedere foto moet worden vermeld de datum waarop de foto is gemaakt, de locatie en een omschrijving in maximaal 50 woorden van wat er op de foto staat.Graag in de bestandsinformatie de naam van de fotograaf en naar de fotograaf herleidbare informatie verwijderen.

  Normale (photoshop-) bewerkingen zijn toegestaan, zoals het maken van uitsnedes en het lichter of donkerder maken van bepaalde delen van de foto. Al deze bewerkingen moeten redelijk zijn. Bewerkingen die leiden tot bijvoorbeeld overgesatureerde foto’s of overmatig gebruik van filters (bijvoorbeeld het lokaal contrast filter) zijn niet toegestaan. Inzenders dienen te allen tijde op verzoek het originele of ruwe fotobestand (jpeg of raw) te kunnen overleggen.

 3. jurering Een door de Stichting Nieuwsfoto aangestelde onafhankelijke jury kiest vijf nominaties voor de Nieuwsfoto van het jaar 2023 en van deze vijf genomineerden, één winnaar. De jury kiest ook minimaal 5 en maximaal 10 foto’s die meedingen naar de publieksprijs. Het is mogelijk dat dezelfde foto zowel de juryprijs als de publieksprijs wint. De jury komt kort na de laatste inzenddatum bij elkaar om de genomineerden en de winnaar te kiezen.De jury van de Nieuwsfoto van het jaar bestaat uit vijf leden, waarvan een voorzitter. De samenstelling van de jury wordt voorafgaand aan de opening van de inzendingstermijn gepubliceerd op de website. De directeur van de Stichting Nieuwsfoto functioneert als secretaris van de jury (zonder stemrecht).

  De juryleden zijn actief in of hebben een achtergrond in fotografie, journalistiek, beeldredactie, media, sport. Het bestuur van de Stichting Nieuwsfoto is verantwoordelijk voor het aanstellen van de jury’s. De jury’s komen onafhankelijk tot hun oordeel. Het bestuur, sponsoren en partners van de stichting, hebben geen invloed op het bepalen van de genomineerden en prijswinnaars.

  De besluiten van de jury zijn bindend. Er is geen beroep mogelijk, in wat voor vorm dan ook. Corresponderen met de jury is niet aan de orde, noch voorafgaand noch na afloop van bekendmaking van de uitslag.

  Het publiek heeft de gelegenheid om na bekendmaking via online kanalen, social media en printmedia, een keuze te maken voor de publiekswinnaar, uit de door de jury genomineerde foto’s.

  De Stichting Nieuwsfoto maakt op de dag van de prijsuitreiking de winnaars bekend.

 4. prijzengeld De winnaar van de Nieuwsfoto van het jaar (juryprijs) krijgt een onderscheiding en een geldprijs ter waarde van € 5.000,-. De winnaar van de Nieuwsfoto Publieksprijs krijgt een onderscheiding en een geldprijs ter waarde van € 5.000,-. Het prijzengeld zal binnen 5 werkdagen na de prijsuitreiking naar de rekening van de winnaar worden overgemaakt.
 5. toestemming en rechten De fotograaf vergewist zich ervan toestemming te hebben van opdrachtgevers, redacties en eventuele andere belanghebbenden om foto’s in te zenden voor deze wedstrijden, alle voorwaarden inachtnemend.De fotograaf behoudt het auteursrecht over zijn of haar ingezonden werk. De fotograaf geeft de Stichting Nieuwsfoto het niet-exclusieve recht voor gebruik in de media (zowel online als gedrukt), de wedstrijd en daaraan gerelateerde tentoonstellingen, publicaties, het (openbare) archief, en alle promotionele en educatieve activiteiten, die, nu en in de toekomst, onder toezicht van de Stichting Nieuwsfoto plaatsvinden, zonder enige aanspraak op een geldelijke vergoeding.

  De genomineerde foto’s zullen op de website van de Stichting Nieuwsfoto gepubliceerd worden. De winnende foto’s in beide categorieën zullen met een persbericht over de uitslag worden meegestuurd en mogen vrij van rechten, maar alleen in combinatie met berichten over de wedstrijd en uitslag van de wedstrijd, worden gepubliceerd.

  Stichting Nieuwsfoto behoudt zich het recht voor een tentoonstelling(en) en/of boek met foto’s van de winnaars en genomineerden te organiseren. De Stichting is verantwoordelijk voor de prints, de kosten voor het drukwerk en de vormgeving en inrichting van de tentoonstelling.

  Persoonsgegevens van de inzenders worden door de Stichting Nieuwsfoto alleen gebruikt op basis van de op de website vermelde privacyverklaring

Beeld: Dinand Woesthof en Dennis van Leeuwen, voorafgaand aan de premiere van de Videoland-documentaireserie over rockband Kane. Levin den Boer / ANP